دستگاه پروفیل زن دودیسک:
این نوع دستگاه ها به 4 نوع تخت و گرد شابلنی و CNC و برش سنگ و ابزار زنی در این نوع دستگاه ها توسط دیسک (ماکسیمم قطر آن 80سانتیمتر میباشد.) با سرعت تقریبی 20متر بردقیقه انجام میگیرد.
از موارد خاص استفاده این دستگاه ها میتوان به تولید با حداکثر سرعت انواع صراحی پروفیل حاشیه سرستون و… اشاره نمود .مزیت این دستگاه ها نسبت به دستگاه های سی ان سی راندمان بالای تولید در موارد ذکرشده میباشد.

فهرست
+ +